Szczepienia przeciwko Covid-19 w Gminie WolinPrzypominamy, że Gmina Wolin zabezpiecza bezpłatny transport do punktów szczepień położonych na terenie Gminy Wolin i w miejscowościach położonych nie dalej niż 20 km od granic Gminy Wolin, niżej wymienionym osobom zarejestrowanym do szczepienia:
-  osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczony stopień niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
-  osobom mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień;

Potrzebę zapewnienia transportu zainteresowane osoby mogą zgłaszać do pełnomocnika Burmistrza Wolina ds. szczepień Pana Romana Pawłowskiego tel. nr 502 279 964 wewn. 8.

UWAGA: Gmina nie organizuje transportu do punktu szczepień osób leżących. Punkty szczepień posiadają zespoły wyjazdowe i te osoby są szczepione w swoim miejscu zamieszkania

W Gminie Wolin Narodowy Fundusz Zdrowia wyznaczył następujące punkty szczepień:
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VITA” S.C. – Wolin ul. Gryfitów 8 C, tel. 91 326 11 44, kom. 722 373 569;
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VITA” S.C. – Kołczewo ul. Zwycięstwa 1, tel. 91 326 11 44;
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przy Parku” – Wolin ul Parkowa 3 A, tel. 91 326 15 45.

Podstawa prawna:
Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 1 z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniona decyzją Nr 2 z dnia 14.01.2021 r i decyzją nr 3 z dnia 11.02.2021 r.