MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY „ŚW. IGNACY LOYOLA OCZAMI DZIECI I MŁODZIEŻY” z okazji Roku Ignacjańskiego ogłoszonego w celu upamiętnienia 500-lecia nawrócenia św. Ignacego Loyoli.

Cele konkursu:

- przybliżenie osoby i dzieł św. Ignacego Loyoli;

- upamiętnienie 500. rocznicy nawrócenia św. Ignacego Loyoli;

- pogłębienie wiedzy nt. św. Ignacego Loyoli;

- lepsze poznanie, miłowanie i naśladowanie Pana Jezusa we wszystkim;

- zwrócenie uwagi na książkę napisaną przez św. Ignacego Loyolę „Ćwiczenia duchowne”;

- inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa duchowego  

  św. Ignacego Loyoli;

- kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był św. Ignacy Loyola;

- ukazanie postaci świętych jako wzoru do naśladowania we współczesnym  

  świecie;

- wyrażenie własnych przeżyć i refleksji środkami plastycznymi;

- rozwijanie talentu plastycznego, umiejętności poznawczych i informatycznych;

- kształtowanie wiary we własne siły, rozbudzenie dociekliwości i samodzielności;

- promowanie zdolnych i ambitnych uczniów.

 

plakat maly

 

 

INFORMACJA I REGULAMIN