a) 1918,b) 1945,c) 1920


    a) 100,b) 200,c) 123,


    a) Woodrow Wilson,b) Franklin D. Roosevelt,c) Donald Trump


    a) Ignacy Jan Paderewskib) Józef Piłsudskic) Roman Dmowski


    a) Gabriel Narutowiczb) Ignacy Mościckic) Władysław Raczkiewicz