REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI

1. ORGANIZATOR

 Biblioteka Publiczna Gminy Wolin Filia Troszyn

2. CELE KONKURSU

 • Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.
 • Pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
 • Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie tematycznym.
 • Doskonalenie sprawności manualnych.
 • Rozbudzenie świadomości poszanowania książek.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych 5-7 i 8-10 lat
 2. Zadaniem uczestników jest wykonanie jednostronnej zakładki do książki.
 3. Praca może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.) Mogą być użyte dowolne płaskie materiały niebrudzące i nieniszczące książki
 4. Kształt pracy dowolny.
 5. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę.
 6. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora projektu, klasę.
 7. Prace należy złożyć od 8.05.2021r do 15.05.2021r .
 8. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników dnia 19.05.2021 r.