Narodowe Święto Niepodległości

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska.”

J. Piłsudski

 

11 listopada każdego roku obchodzimy nasze najważniejsze święto, Narodowe Święto Niepodległości.  W tym roku mieliśmy zaszczyt być organizatorem uroczystych obchodów, które rozpoczęły się Mszą Św. w Kolegiacie p.w. Św. Mikołaja pod przewodnictwem księdza kanonika Leszka Koniecznego. Całość uświetnił wzruszający występ uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie, którzy pod okiem Pani katechetki i nauczycieli polonistów przygotowali montaż słowno– muzyczny. Dalsza część uroczystości miała miejsce na skwerze przed biblioteką. Przy dźwiękach pieśni patriotycznych można było obejrzeć wystawę plenerową i przeczytać informacje związane ze 103 rocznicą odzyskania Niepodległości, skosztować grochówki z kuchni polowej lub pieczonej kiełbasy. Uczestnicy pikniku patriotycznego otrzymali pakiety patriotyczne dla dzieci i dorosłych.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli nam przy organizacje wydarzenia:

Księdzu Proboszczowi Leszkowi Koniecznemu za prowadzenie Mszy Świętej;

Nauczycielom PSP w Wolinie za przygotowanie uczniów do występu;

Pocztom sztandarowym: 8 Dywizjony Przeciwlotniczego z Dziwnowa, jednostek OSP i szkól z terenu gminy oraz dyrektorom placówek, Stowarzyszeniu Sołtysów Ziemi Wolińskiej, Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu, za uświetnienie swoją obecnością oficjalnych obchodów;

Harcerzom 3 Drużyny Wolińskie Gryfy za pomoc w rozdawaniu kotylionów i obecność;

Władzom gminnym z Panią Burmistrz – Ewą Grzybowską na czele, Radnym Rady Miejskiej, przedstawicielom organizacji społecznych oraz mieszkańcom za taki liczny udział w obchodach.

 

20211111 090955FB IMG 1637408632152FB IMG 1637408647974FB IMG 1637408673728FB IMG 1637408699518FB IMG 1637408842610received 319809252907591received 377776000746735