Konkursu plastyczny „Ballady i romanse oczami dzieci i młodzieży” został ogłoszony w ramach projektu Ballady i romanse w Wolinie dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w związku z obchodzoną w tym roku 200 rocznicą wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.

Każdy uczestnik konkursu zgodnie z regulaminem miał za zadanie zinterpretować dowolną techniką plastyczną wybrany przez siebie fragment „Ballad i romansów” A. Mickiewicza. Prace konkursowe były oceniane przez komisję konkursową w następujących kategoriach:

 

I klasy 1-3 Szkól Podstawowych

II klasy 4-6 Szkól Podstawowych

III klasy 7-8 Szkół Podstawowych

IV uczniowie Szkół Ponadpodstawowych

V Kategoria specjalna.

 

Komisja z każdej z kategorii wyłoniła trzy najlepsze prace, które zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 5 czerwca 2022 r. podczas koncertu słowno-muzycznego.

Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie aby wyłonić zwycięzców wśród wszystkich prac które wpłynęły na konkurs.

 

W kategorii klas 1-3 :

 1. miejsce zajęła praca Filipa Śliwy z klasy 1 PSP w Koniewie
 2. miejsce zajęła praca Karoliny Mieleszkiewicz z klasy 3 C PSP w Wolinie

Filip Sliwa PSP Koniewo kl I

Karolina Mieleszkiewicz PSP Wolin kl III

Niestety pozostałe prace z tej kategorii były niezgodne z tematem konkursu.

 

W kategorii klas 4-6:

 1. miejsce zajęła praca Alyssy Miszewskiej z klasy 4 A PSP w Wolinie
 2. miejsce zajęła praca Filipa Śladewskiego z klasy PSP w Koniewie
 3. miejsce zajęła praca Julii Krzyszczak z klasy 4 PSP w Dargobądzu

Alyssa Miszewsks PSP Wolin kl 4 6

Filip ladewski PSP Koniewo kl 4 6

Julia Krzyszczak PSP dargobadz kl IV

 

W kategorii klas 7-8:

 1. miejsce zajęła praca Julii Majewskiej z klasy VII C PSP w Wolinie
 2. miejsce zajęła praca Agaty Majchrzyk z klasy VIII B PSP w Wolinie
 3. miejsce zajęła praca Mai Kus z klasy 7 A PSP w Wolinie

Julia Majewska VII C PSP wolin

Agata Majchrzyk VII B PSP Wolin

Maja Kus VII A PSP Wolin

 

 

W kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych:

 1. miejsce zajęła praca Karoliny Szydłowskiej z klasy 3 LO ZSP w Wolinie
 2. miejsce zajęła praca Doroty Kruszyny z klasy 1 LO ZSP w Wolinie
 3. miejsce zajęła praca Krzysztofa Tabora z klasy ZSP w Wolinie

Karolina Szydowska III LO

Dorota Kruszyna I LO

Krzysztof Tabor ZSP

 

W kategorii specjalnej komisja zdecydowała, że wszystkie trzy prace otrzymują pierwsze miejsce.

Nagrodzonymi są Damian Najwer, Krzysztof Piekarski i Filip Nurkowski z OREW Ostromice.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy.

 

orew1

orew 2

orew 3